information information information

Toeristisch Platform Geertruidenberg (TPG)

logo_GBVB_TPG

Samen met vertegenwoordigers uit de sectoren historie, musea, kunst & cultuur, waterrecreatie, actief, evenementen, agrotoerisme, verblijfsrecreatie, ondernemers, horeca, en de gemeente Geertruidenberg vormt de VVV Geertruidenberg sinds 2004 het Toeristisch Platform Geertruidenberg, kortweg het TPG.
De samenwerking en het commitment zijn formeel vastgelegd in een convenant.
Het secretariaat wordt gefaciliteerd door de gemeente en een onafhankelijk voorzitter leidt de 4 tot 5 vergaderingen per jaar.
Leden zetten zich in bij diverse werkgroepen binnen het TPG.


Doelstelling van het TPG

  • Versterkt de onderlinge samenwerking tussen bedrijven, instellingen en organisaties, zowel binnen als buiten het TPG;
  • Vormt een klankbord en denktank op toeristisch en recreatief gebied;
  • Ondersteunt in brede zin initiatieven die bijdragen aan de visie Toerisme & Recreatie van de gemeente Geertruidenberg;
  • Draagt actief bij aan de totstandkoming en realisatie van de visie Toerisme & Recreatie;
  • Monitort de toeristisch recreatieve ontwikkelingen en legt die vast in kerncijfers.

Contact met het TPG

Meer weten over het TPG of belangstelling om lid te worden?
Neem contact op met het TPG secretariaat, e-mail: M.vanOosterhout@geertruidenberg.nl of D.Kroot@geertruidenberg.nl